среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia PVC na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Projekotwanie plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Plot z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий